LALAPETE, Lahden kaupunki

Kiertotalous tarkoittaa taloutta, jossa kuluttamisen sijaan hyödynnetään kierrättämistä, korjaamista ja lainaamista. LALAPETE-projektissa lisätään ihmisten tietoisuutta kiertotaloudesta ja edistetään kestävää kehitystä. LALAPETE-projekti on haastanut ihmisiä pysähtymään ja tutkimaan omia kulutustottumuksiaan.

LALAPETEn ympäristöviikon kampanja kohdistettiin Lahden keskusta-alueelle sekä joukkoliikenteen käyttäjille. Julisteilla haluttiin korostaa sitä tosiasiaa, että jokainen meistä voi valita kestävämmän vaihtoehdon.


AsiakasLALAPETEwwwwww.lahti.fi

Privacy Preference Center