Tuomi Logistiikan graafiset arvosymbolit

Tuomi Logistiikan työryhmä määritteli ja kirjoitti auki yhdessä yhteistyökumppaninsa kanssa sellaiset arvot, jotka edustavat tasapuolisesti sekä kaikkia yrityksen työntekijöitä että yritystä itseään. Näin syntyi kolme arvosymbolia ohjaamaan yritystä sekä yhdistämään Tuomen tekijöitä.

Arvosymboli-ikonit suunniteltiin monikäyttöisiksi mutta yksinkertaisiksi symboleiksi, joista viesti välittyy nopeallakin vilkaisulla. Arvosymbolit esiteltiin arvosymbolijulisteessa yhdessä tekstien ja arvoista kertovan kuvituksen kanssa. Kuvitus tehtiin tyylillisesti sopimaan Tuomi logistiikan aiempiin jo olemassa oleviin kuvituskokonaisuuksiin.


AsiakasTuomi Logistiikkawwwtuomilogistiikka.fi