LALAPETE, Lahden kaupunki

Kiertotalous tarkoittaa taloutta, jossa kuluttamisen sijaan hyödynnetään kierrättämistä, korjaamista ja lainaamista. LALAPETE-projektissa lisätään ihmisten tietoisuutta kiertotaloudesta ja edistetään kestävää kehitystä. LALAPETE-projekti on haastanut ihmisiä pysähtymään ja tutkimaan omia kulutustottumuksiaan.

LALAPETEn tilauksesta kuvitin tarinan siitä, miten vaikeaa pienissä tiloissa on lajitella, vaikka tahtoa olisi. LALAPETE etsii innovatiivisia ratkaisuja pienten tilojen kierrätysongelmiin.


AsiakasLALAPETEwwwwww.lahti.fi